O Projektu


V slovenskih šolah se srečujemo z razmeroma visokim osipom dijakov (11 %) in študentov (60 %). Študije kažejo, da so razlogi za pojav učnih težav osebnostne, vedenjske in čustvene narave, kar se pogosto odraža na številne načine – od nezbranosti, pomanjkanja motivacije za šolsko delo, do slabo razvitih učnih navad.

Zgodnja detekcija težav se v praksi sploh ne izvaja, medtem ko na nastale težave trenutno opozorijo pedagogi, starši ali strokovne službe.

Zaradi preobremenjenosti pedagogov ter naraščajočih velikosti razredov in letnikov pedagoški delavci ne morejo posvetiti dovolj časa vsem učencem. V zadnjem času se v tujini vpeljujejo postopki, ki uspešno in zgodaj zaznajo težave učencev. Ti temeljijo na statistični analizi trajektorij raznih indikatorjev uspeha in so sposobni identificirati učence, za katere obstaja tveganje, da ne dokončajo letnika na izbrani stopnji izobraževanja. V projektu predlagamo nov sistem Metis za nadgradnjo obstoječega procesa za zaznavanje težav, ki bo korenito izboljšal zgodnjo detekcijo težav. Metis s pomočjo algoritmov umetne inteligence in strojnega učenja na podlagi indikatorjev učnega uspeha identificira učence s povečanim tveganjem za težave v izobraževalnem procesu. Identificirane učence nato posreduje strokovni službi, ki na podlagi individualnih konzultacij z učencem izdela primeren program ukrepov za izboljšanje. Učenec program spremlja preko mobilnega telefona, ki služi tudi kot vmesnik za posredovanje opomnikov, pohval, napredka in doseganja ciljev programa. Izvajanje programa ukrepov redno spremljata strokovna služba in učenec, pri čemer je na voljo analiza izvajanja ciljev programa. Sistem Metis naj bi tako bistveno izboljšal detekcijo zgodnjih težav, razbremenil strokovne delavce, jim ponudil inovativno in sistematično orodje za celoten proces detekcije težav in izvajanja ukrepov ter s tem pripomogel k povečanju števila učencev, ki zaključijo letnik stopnje izobraževanja.

Mobilna aplikacija Metis


Študentje, učenci ali dijaki si lahko z mobilne spletne trgovine prenesete mobilno aplikacijo Metis, preko katere vaš pedagog komunicira z vami. Obiščite povezavo, primerno za vaš mobilni operacijski sistem, ali preprosto poskenirajte QR kodo, ki je navedena.

No image. No image.
No image. No image.
No image. No image.

Prijava v spletno aplikacijo


Za prijavo v spletno aplikacijo Metis potrebujete račun, ki je shranjen v Arnesovi federaciji uporabniških računov. V kolikor računa nimate ali ne veste, če se je z njim mogoče prijaviti, se obrnite na pogosta vprašanja.

No image.